Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia
www.antonioland.pl

Jedną z wielu czynności dokonywanych w kancelarii notarialnej jest sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia, który stanowi najważniejszy dokument potwierdzający nabycie spadku przez spadkobierców. Notarialne poświadczenie dokumentu to stosunkowa nowy sposób na załatwienie formalności związanych ze spadkiem, bowiem jeszcze przed 2009 rokiem wszelkie kwestie rozstrzygać mógł tylko Sąd Rejonowy, działający w miejscu zamieszkania osoby zmarłej. Dzięki nowej ustawie dokonanie aktu dziedziczenia jest o wiele prostsze. Samo uniknięcie spotkania w sądzie jest już pozytywnym aspektem, gdyż gmach ten budzi jakieś nie potrzebne emocje. Z drugiej zaś strony sama formalna kwestia została uproszczona do tego stopnia, że uzyskanie dokumentu to tylko kwestia jednego spotkania z notariuszem.

http://www.ckkp.pl/

Warto podkreślić, że sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia przez notariusza nie różni się niczym od postanowienia sądu. Moc prawna obydwu dokumentów pozwala na nabycie spadku bez żadnych konsekwencji. Dlatego też coraz częściej to właśnie notariusz zajmuje się sporządzaniem aktu. Dodatkowo należy nadmienić, że nie ma konieczności udawania się do miejsca zamieszkania spadkodawcy, gdyż również to kryterium zostało zniesione. Zatem można wybrać notariusza w dowolnym mieście, tak aby to spadkobiercy było najwygodniej.

Pamiętajmy jednak, że akt poświadczenia dziedziczenia, a właściwie jego wypis, który otrzymuje spadkobierca u notariusza nie jest końcowym etapem załatwienia spraw ze spadkiem.