Aktywa funduszy inwestycyjnych

Aktywa funduszu inwestycyjnego jest to cały posiadany przez niego majątek, w którego skład wchodzą: środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników oraz prawa i pieniądze nabyte przez fundusz razem z czerpanymi z nich pożytkami.

W maju bieżącego roku wartość aktywów netto, którymi zarządzają polskie fundusze inwestycyjne wrosła do poziomu 198,1 miliardów złotych.

W naszej ofercie znajdziesz druk etykiet samoprzylepnych oraz naklejek spis firm

Oznacza to, że dynamika aktywów w miesiącu podniosła się o 0,8%.

Maj bieżącego roku okazał się więc miesiącem minimalnych wzrostów na rynkach inwestycji.

Największy z nich osiągnęły fundusze sekurytyzacyjne, których dynamika wyniosła3,8%.

Na drugim miejscu uplasowały się fundusze dłuższe ze wzrostem rzędu 3,2%.

Ich aktywa pod koniec miesiąca wynosiły już 36,5 mld złotych, Na taką sytuację miała wpływ niewątpliwie bardzo dobre warunki na rynku długu.

Dobre wyniki osiągnęły również fundusze rynków zagranicznych, fundusze gotówkowe oraz rozwiązania powiązane z długiem korporacyjnym.

Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby ich popularność osłabła w najbliższym czasie.

Cezary
News Reporter
Hejo, jestem Cezary. Nie Cezary Pazura, nie Juliusz Cezar. Twój przewodnik w prawie i podróży.