Co wpływa na migrację?

Co wpływa na migrację?

Mogłoby się wydawać, że powody, które wpływają na powstawanie wędrówek ludności są często dość konkretne. Każdy indywidualnie podejmuje decyzje o przemieszczaniu się, kierowany własnymi, mniej lub bardziej logicznymi pobudkami. Tymczasem warto wiedzieć, że specjaliści dzielą czynniki wpływające na migracje na zaledwie dwie, dość ogólnie określone grupy.

Do pierwszej z nich należą różnego rodzaju czynniki wypychające, czyli takie, które powodują, że nie chcemy dużej przebywać na danym obszarze. Można wśród nich wymienić między innymi takie kwestie jak wysokie bezrobocie czy niekorzystna sytuacja polityczna. W niektórych przypadkach znajdą się tutaj także takie kwestie jak niesprzyjający klimat, brak miejsc sprzyjających rozwojowi czy pracy w określonym zawodzie.

Wnikając w tę kwestię, można dojść do wniosku, że niemal każda z naszych niezaspokojonych potrzeb czy upodobań może stanowić przyczynę potencjalnej migracji. Z kolei drugą grupę czynników stanowią elementy przyciągające. Stanowią one korzystną z punktu widzenia konkretnego człowieka alternatywę i zachęcają do zmiany miejsca pobytu.

Kierowanie się tego typu czynnikami oznacza, że pierwotne miejsce pobytu wcale nie było dla nas złe, jednak istnieją takie miejsca na świecie, które są lepiej przystosowane do naszych potrzeb.