Czy projekty z dofinansowaniem unijnym można dowolnie realizować?

Czy projekty z dofinansowaniem unijnym można dowolnie realizować?
windykacja przez telefon telefoniczna windykacja windykujemy telefonicznie

Twoje biznesowe plany i marzenia wreszcie się spełniają. Otrzymałeś już dotację, zgromadziłeś odpowiednie załączniki i wreszcie cały proces ubiegania się o dofinansowanie został zakończony sukcesem i przypieczętowany – umowa została podpisana. Czy to już koniec? Nie, to dopiero początek.

Realizacja oraz rozliczenie projektu jest w rzeczywistości najważniejszym etapem korzystania z funduszy unijnych. Projekt musi być realizowany zgodnie z założeniami, które przedstawiłeś we wniosku o dotację. To dlatego tak ważne jest, by wszystkie składane projekty i wnioski były tak dokładnie przemyślane.

Powinieneś zapoznać się również z podstawowymi obowiązkami beneficjenta. Jeśli nie będziesz przestrzegał założeń umowy, możesz utracić część, a w skrajnych przypadkach nawet całość uzyskanego wsparcia. Do czasu rozliczenia projektu musisz utrzymać zgodne z założeniami efekty projektu.

Czas ten nazywany jest okresem trwałości projektu i będzie uzależniony od tego, jaki podmiot reprezentujesz. W małych lub średnich firmach wynosi on zwykle 3 lata, a w innych przypadkach – 5 lat. W tym czasie nie możesz na przykład pozbywać się zakupionych urządzeń czy marzeń, musisz utrzymywać odpowiedni poziom zatrudnienia i realizować inne obowiązki, określone w umowie.