Dlaczego nie migrujemy?

Emigracje Polaków za granicę obecnie powoli zyskują status problemu społecznego. Dużo mówi się o tym, że opuszczając kraj, jednocześnie ograniczamy jego rozwój. Podchodząc do problemu w ten sposób, można odnieść wrażenie, że migracje to zjawisko, którego podejmowanie nie wymaga od nas żadnego wysiłku.

Wydawać by się mogło, że nie stoją mu na przeszkodzie żadne czynniki. Warto pamiętać, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W migracjach poza granice kraju podstawową przeszkodę może stanowić bariera językowa.

Posługiwanie się obcym językiem w momencie, gdy jesteśmy zdani tylko na własne siły, w wielu osobach budzi poczucie lęku, a także ogranicza ich możliwości funkcjonowania na danym terenie. Zakłada się, że właśnie bariera językowa jest jedną z głównych przyczyn niskiego poziomu migracji międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. W przypadku krajów nienależących do tego typu wspólnoty, przeszkodą mogą być też bariery polityczne.

Nie do zniesienia okazują się jednak również inne czynniki, na przykład różnice kulturowe. W przypadku naszego kraju istnieje również bariera infrastrukturalna, związana ze słabym rozwojem mieszkalnictwa.

Cezary
News Reporter
Hejo, jestem Cezary. Nie Cezary Pazura, nie Juliusz Cezar. Twój przewodnik w prawie i podróży.