Francuscy wikingowie?

Francuscy wikingowie?

Po licznych sukcesach w walkach z tubylcami, skandynawscy wojownicy zaczynali proces osiedlania podbitych terenów. Taka sytuacja miała miejsce po zajęciu terenów północnej Francji, a konkretnie półwyspu Cotentin, znajdującego się nad kanałem La Manche. Wikingowie po szeregu wygranych walk o ziemie zajmowane przez franków stworzyli tam własne, w pełni autonomiczne osady, które później przekształciły się w księstwo Normandii.

Osiedlający ziemie Normandii wikingowie przez ponad 300 lat panowali nad terenami, a przejęcie przez nich języka francuskiego wcale nie sprawiło, że stali się poddanymi króla Francji. Dopiero w XI wieku państwo Normandii zostało księstwem lennym francuskiego króla. Ważnym wydarzeniem, dość specyficznym, rozpatrując nieugiętość i brutalność wikińskich wojowników był fakt, że w 919 roku przyjęli chrześcijaństwo.

Czyn ten świadczy o ich coraz większym zakorzenieniu i chęci utworzenia państwa, które konkurować mogłoby z europejskimi potęgami również w sensie politycznym.