Główne fundusze Unii Europejskiej

Główne fundusze Unii Europejskiej
www.ccsupport.pl

Jeszcze do 2020 roku Unia Europejska realizować będzie założenia strategiczne planu „Europa 2020”. Działania zawarte we wspomnianym planie mają dotyczyć przede wszystkim sfery zatrudnienia oraz edukacji, a także włączenia społecznego, innowacji oraz zmian w zakresie klimatu i energii.

Aby te cele mogły być w odpowiedni sposób realizowane, Unia Europejska stworzyła pięć głównych funduszy, wspierających rozwój gospodarki. Jak łatwo się domyślić, każdy z wyżej wspomnianych celów posiada specjalny, dedykowany swoim potrzebom fundusz.

Znajdziemy wśród nich kolejno: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Niektóre z tych nazw brzmią dość enigmatycznie, inne zaś wydają się bardzo precyzyjnie określać zakres swoich działań.

Niezależnie od tego, jak postrzegamy zapotrzebowanie na istnienie określonych funduszy, należy pamiętać, że wspieranie tych właśnie konkretnych dziedzin życia zostało uznane za konieczne przez specjalistów od gospodarki. Czy te działania odniosą zamierzony skutek? Tego dowiemy się już za pięć lat.