Jak zostać maklerem?

Jak zostać maklerem?
Drukujemy naklejki reklamowe do akcji promocyjnych

Są zawody otwarte, które może wykonywać praktycznie każdy, jeśli tylko posiada odpowiednie kwalifikacje i ktoś chce go zatrudnić w danej profesji. Do tej kategorii nie należy jednak zawód maklera. Powiedzmy po krótce, jak można zostać maklerem. W Polsce istnieje specjalna lista maklerów papierów wartościowych. Żeby móc wykonywać ten zawód, trzeba się na niej znajdować. Zanim nasze nazwisko zostanie tam wpisane, musimy najpierw podejść do specjalnego egzaminu, no i oczywiście go zdać.

Jest to egzamin państwowy, co sprawia, że rządzi się on swoimi prawami. Komisję egzaminacyjną powołuje Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli chodzi o materiał, jaki trzeba przyswoić do egzaminu, to jest on bardzo obszerny i zróżnicowany. W jego zakres wchodzi na przykład prawo cywilne i gospodarcze, zagadnienia dotyczące funduszy inwestycyjnych czy też rynku towarów giełdowych. Jak widać, zostanie maklerem nie jest wcale łatwe. Osoby, które wykonują ten zawód to naprawdę wykształceni i inteligentni ludzie.