Klauzule niedozwolone dotyczące odstąpienia do umowy

Klauzule niedozwolone dotyczące odstąpienia do umowy

Niestety przedsiębiorcy często posługują się niedozwolonymi klauzulami w swoich regulaminach sprzedaży. Często przewidują możliwość zwrotu konsumentom wyłącznie ceny towaru, ale już bez opłat pocztowych.

Postanowienie to najczęściej przybiera postać zdania: Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa kupujący. Stosując takie rozwiązania przedsiębiorcy narażają się na postawienie im zarzutu naruszenia praw konsumentów.

Jakie są najczęściej spotykane klauzule niedozwolone w regulaminach polskich przedsiębiorców? Przedstawiamy kilka przykładów poniżej. „Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (.

)”– jest to oczywiście klauzula niedozwolona. Niewłaściwą praktyką jest również stosowanie takich postanowień: „Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu”.

Bardzo popularne: „Sklep nie przyjmuje zwrotu towaru”jest według prawa również praktyką niedozwoloną.