Makler nadzorujący

Makler nadzorujący
www.wybieramonline.pl

Makler nadzorujący nie jest zwykłym maklerem papierów wartościowych. Każdy członek giełdy papierów wartościowych musi wyznaczyć i w odpowiednim miejscu zgłosić co najmniej jedną osobę, która będzie dla niego pełniła taką funkcję. Czym zajmuje się makler nadzorujący? Otóż prowadzi on listę maklerów giełdowych członka giełdy, weryfikuje ich kwalifikacje i doświadczenie według określonych zasad, nadzoruje ich, dopuszcza do przekazywania zleceń giełdowych. Ponadto, w jego kompetencjach znajduje się zarządzanie tworzeniem oraz realizacją procedur dotyczących przekazywania zleceń.

artykuły biurowe katowice Biuro rachunkowe z Torunia Numeratis to członek grupy Ergis

Jet to również osoba pierwszego kontaktu dla upoważnionych pracowników giełdy, a także pozostałych jej członków, jeśli chodzi o transakcje zawarte na giełdzie. Ogólnie rzecz biorąc, makler nadzorujący jest kimś na kształt koordynatora działań danego członka giełdy. Stoi on wyżej w hierarchii maklerów i ma nieco inne obowiązki. Oczywiście, musi on posiadać odpowiednie kwalifikacje, a także być wpisanym na specjalną listę, co poprzedzone jest egzaminem państwowym.