Maklerzy w filmach

Zawód maklera raczej nie cieszy się dobrą sławą. Stereotyp ten zbudowany jest głównie przez filmy, w których maklerów pokazuje się często jako bezwzględnych, pazernych i pozbawionych wszelkich skrupułów ludzi.

Oczywiście, wizerunek ten jest bardzo krzywdzący i zdaje się, że średni poziom moralności jest w tym środowisku zbliżony jest do tego, jaki spotkać możemy u zawodowych kierowców czy też hydraulików. Maklerów jako głównych bohaterów filmów spotkać można najczęściej w kinie amerykańskim.

W Stanach Zjednoczonych giełda ma bardzo bogatą tradycję i pewnie właśnie z tego to wynika. Najczęściej makler jako postać filmowa charakteryzuje się, z jednej strony, błyskotliwością, efektywnością i wysokim ilorazem inteligencji.

Z drugiej jednak strony posiada też bardzo negatywne cechy, takie jak pazerność czy też bezduszność, które stawiają go bardzo nisko w hierarchii moralności. Z pewnością, większość maklerów to normalni ludzie, którzy uczciwie zarabiają na chleb.

Szkoda, że spory procent społeczeństwa uważa inaczej.

Cezary
News Reporter
Hejo, jestem Cezary. Nie Cezary Pazura, nie Juliusz Cezar. Twój przewodnik w prawie i podróży.