O czym warto pamiętać podczas podpisywania aktu notarialnego

O czym warto pamiętać podczas podpisywania aktu notarialnego

Biorąc pod uwagę powyższe, nie można kierować się myślą, że notariusz dba o interesy obydwu ze stron, bowiem zawsze to my musimy pamiętać o naszym bezpieczeństwie.

Zatem każda wizyta w kancelarii notarialnej nie powinna być przeprowadzana w dniu pełnym stresów, zmęczenia i pośpiechu.

Należy dać sobie czas, aby w spokoju zweryfikować wszystkie punkty umowy, każde niedopatrzenie dokładnie przeanalizować, a jeżeli wyjaśnienie nie do końca odpowiada wcześniejszym ustaleniom, mamy prawo do naniesienia poprawek.

Ich treść musi być zgodna i zrozumiała tak, aby nie okazało się, że przytaczany art.

jest zupełnie inną treścią.

Niemiej jednak kolejnym ważnym błędem, jaki popełnia wiele osób podczas weryfikacji, każdej umowy oraz aktu jest skupianie się na wszelkich zawiłościach prawnych podczas, gdy w tych najprostszych zdaniach istnieją pewne rozbieżności.

Najczęściej wynikają one z celowego postępowania sprzedającego, podczas gdy notariusz jest utwierdzany w przekonaniu, że kupujący został o wszystkim poinformowany.

Wystarczy, że zapis umowy zawiera zdanie, że kupujący zapoznał się z treścią księgi wieczystej, a w rzeczywistości w ogóle ich nie otrzymał, z tego właśnie względu dokładnie analizowanie słowa po słowie jest nie zwykle ważną kwestią.

Niestety nie zawsze każdy ma dobre intencje, niemniej jednak nie popadajmy w paranoje, gdy zdarzą się małe niedopatrzenia, nie zawsze muszą one oznaczać próbę oszustwa, czy zabezpieczania własnych interesów.