Państwa należące do UE

www.cowsolankach.eu

Do Unii Europejskiej należą dwadzieścia trzy państwa w tym również Polska. Wybór państw, które chcą wejść w ten układ był dobrowolny każde z państw wiedziała, z czym to się wiąże, czyli ze zmianą waluty, z różnego rodzaju procedurami i przepisami.

Część państw członkowskich niestety nastawiona była przede wszystkim na korzystanie z dóbr finansowych natomiast nie uwzględniała na przykład spłat kredytów i tak właśnie było w przypadku Grecji, która otrzymywała wszelkiego rodzaju pożyczki. Taki czy inny układ państw to nie tylko korzyści, ale i obowiązki.

Polska również spotkała się z procedurami, z którymi wcześniej nie miała styczności. Najbardziej niechętni Unii byli rolnicy, którzy uważali, że Unia niejako ich krzywdzi i doprowadza do ruiny finansowej, ponieważ nigdy wcześniej ich plony nie musiały być tak idealnego kształtu, ale okazało się to tylko chwilowym oburzeniem, ponieważ zaraz po tym wielu z nich skorzystało z dofinansowań – oczywiście mówimy tutaj niestety tylko o tych większych gospodarstwach.