Prawosławne wpływy

Prawosławne wpływy

Wschód to nie tylko cudowne krajobrazy i pyszne jedzenie. To również specyficzna kultura stanowiąca integralną część narodowego dziedzictwa całej Polski.

Składa się ona z wielu elementów, z których niektóre są dla osób zamieszkujących inne rejony obce i trudne do zrozumienia. Weźmy chociażby ducha prawosławia, który zwłaszcza na Podlasiu i na Lubelszczyźnie odgrywa znaczącą rolę.

Tereny tam zamieszkuje największa w skali całej Polski mniejszość religijna wyznawców prawosławia, czyli Kościoła Wschodniego. Kultywuje ona swoje tradycje i świetnie współistnieje z katolikami, których oczywiście również tam nie brakuje.

Wartością dodaną jest intrygująca architektura cerkiewna, która odcisnęła swoje piętno na wschodnich świątyniach. Wiele z nich ma status zabytków i stanowią one atrakcję turystyczną samą w sobie.

Każdego roku tysiące pielgrzymów przyciąga także święta Góra Garbarka, która jest jednym z głównych ośrodków prawosławnego kultu w kraju. Wszystko to są rzeczy fascynujące i godne bliższego poznania.