Rozdzielność majątkowa – intercyza

Rozdzielność majątkowa – intercyza
www.johnattardmontalto.com

Okazuje się, że współcześnie coraz częściej słyszy się o nieudanych małżeństwach, warto rozejrzeć się wśród najbliższego otoczenia, a okaże się, że co najmniej kilka par jest po rozwodzie. Niestety miłość nie wybiera i ciężko jest przewidzieć pewne sytuacje, tym bardziej gdy świat oglądany przez różowe okulary wydaje się być bajką, to nie mamy ochoty rozważać w ogóle takiej kwestii, jak rozstanie. W przypadku problemów w małżeństwie zawsze można spróbować naprawić pewne błędy podczas terapia par szczecin . Niemniej jednak warto już przed zawarciem małżeństwa zastanowić się, z jakich powodów koleżanka spisała z mężem intercyzę, a dlaczego ciocia po kilku latach małżeństwa zdecydowała się na rozdzielność majątkową.

Nie ulega wątpliwości, że sporządzenie umów majątkowych małżeńskich to powszechne czynności notarialne, na które zwiększa się zapotrzebowanie. Niestety nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, że jeden z małżonków, który w ogóle nie wnosi żadnego majątku ma prawo do domagania się własności do części majątku wspólnego. Dlatego też bardzo ważną decyzją jest spisanie intercyzy, której celem jest wyłączenie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Bez żadnych obaw można spisać ją jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w czasie jego trwania. Koniecznym jest wskazanie notariuszowi swojego ustroju majątkowego, który zostanie objęte rozdzielnością. Zatem podczas trwania małżeństwa nie powstaje żadna wspólność dochodów, a na wypadek rozwodu żadna ze stron nie może domagać się oddania we własność nie należących do niej przedmiotów.

Najogólniej mówiąc, każda ze stron zabiera to, co należy do jego osobistego majątku.