Rozwój cywilizacyjny a rozwój handlu

www.ospawietrzna.net.pl

Dążenie do ciągłego rozwoju nauki, pozyskiwania i poszerzania wiedzy na najróżniejsze tematy, tworzenie coraz to nowszych technologii oraz uprzemysłowienie wpływają na rozwój naszej cywilizacji.

Po mimo, iż cały świat charakteryzuje się dużymi dysproporcjami i to w wielu kwestiach, to jednak ogólnie rzecz ujmując cały czas idzie naprzód, dąży do poznawania rzeczy starych oraz jednoczesnego tworzenia nowych.

Co chwilę pojawiające się nowinki zarówno techniczne, natury medycznej, naukowej kształtują naszą codzienność.

Rozwój to także przyrost naturalny, rodzenie się nowych pokoleń, pojawianie się osób zarówno tych zwyczajnych, przeciętnych, jaki i posiadających większy potencjał intelektualny.

Wszystko to powoduje coraz większe rozrastanie się dużych miast, ale także wpływa na zagospodarowywanie tych mniej do tej pory eksploatowanych.

Przekłada się to bezpośrednio na rozwój zapotrzebowania na dobra zarówno naturalne jak i te będące wytworem ludzkich rąk a co za tym idzie wpływa na rozwój handlu odbywającego się zarówno na terenie jednego kraju jak i w obrębie wszystkich krajów świata.