Techniki walki Wikingów

Techniki walki Wikingów
www.zspsumin.pl

Wikingowie znani byli ze swoich wojowniczych umiejętności. Ich technika walki opierała się przede wszystkim na piechocie, ale czasami w walce piechurów wspierała konnica. Największą siłą normańskiej armii była jednak flota ponieważ wikingowie byli doskonałymi żeglarzami.

Podczas bitew morskich stosowano technikę abordażu, polegającą na związywaniu burt obu statków ze sobą i prowadzeniu bitwy na pokładzie jednego ze statków. Tego rodzaju prowadzenie walki niosło za sobą znacznie więcej ofiar i walczono tak długo, aż wojownicy przeciwnej strony nie poddali się lub nie zabito ostatniego wroga. Podczas bitw morskich bardzo częstym orężem były po prostu kamienie, równie skuteczne i efektywne co pociski bardziej wyrafinowane.

Podczas bitw lądowych ludzie północy stosowali przebiegłe sztuczki, by przekonać wroga, że ich liczebność znacznie przekracza ilość wojaków przeciwnej armii. Przed bitwą wódz podnosił morale swoich pobratymców wygłaszając mowę. Zdarzało się również, że przed walką przywódca nawoływał do wspólnego śpiewania pieśni.