Ubezpieczenia w eksporcie

Każdy rodzaj działalności wiąże się z pewnym ryzykiem. Dobrze jest, gdy możemy wpłynąć na jego ograniczenie, jednak czasami sytuacje pojawiające się na naszej drodze są nieprzewidywalne i nie można ich ominąć. Bezpiecznie jest mieć wtedy zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie daje możliwość bardzo kompleksowego wsparcia przedsiębiorcy z jednoczesnym pomniejszeniem ewentualnych strat. Dzięki elastycznym warunkom dostosowane jest zarówno do specyfiki każdego sektora gospodarki jak i danego przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość ubezpieczenia zarówno pojedynczego przedsiębiorcy jak i nawet najmniejszej transakcji.

Korzystne warunki wynikające z umowy ubezpieczeniowej dają ochronę zarówno towarów jak i należności. Często takowa polisa uprawnia do szybszego otrzymania kredytu gdyż będzie ona stanowiła jego zabezpieczenie. Niektóre z polis dają także gwarancję egzekwowania zaległych należności, pozwalając tym samym ubezpieczonemu na utrzymanie płynności finansowej.