Wikingowie i Anglia

Wikingowie i Anglia

Pierwsze najazdy ludzi północy miały miejsce około drugiej połowy VIII w. Głównym celem wypraw, które rozpoczęły wielkie podboje wikingów była Anglia, której życie Normanowie uprzykrzali jeszcze przez wiele wieków. Wszystko rozpoczęło się od zajęcia przez Normanów Szetlandów. Czyn ten stał się głośnym wydarzeniem w ówczesnej Europie.

Wikingowie w 793 r. napadli na klasztor w Landisfarnie, a po pewnym czasie duńscy wojownicy uzależnili sobie Anglię. Wtedy to, głównie środkowa i północna część wysp brytyjskich istniała pod wyłącznym panowaniem najeźdźców. Przez układ z królem Alfredem w 878 r.

Duńczycy coraz bardziej poszerzali swoje granice, pozwolono im również stworzyć swoje własne państwo – Danalew. Panowanie Duńczyków nie było oczywiście wieczne i przechodziło również kryzysy. Znamiennym okresem niepowodzeń był czas między panowaniem Kanuta I Wielkiego, aż do bitwy pod Hastings z 1066 r., kiedy to Wilhelm Zdobywca odniósł niesamowite zwycięstwo z armią angielską, tym samym stając się królem Anglii.