Wprowadzenie w błąd

Wprowadzenie w błąd
www.california-tan.pl

Za praktykę rynkową, która wprowadza w błąd, uznajemy działanie, które w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której w innych okolicznościach by nie podjął. Co należy do takich praktyk? Przede wszystkim rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, rozpowszechnianie prawdziwych informacji, ale w taki sposób, który może wprowadzać w błąd, działanie związane z wprowadzeniem rzeczy na rynek, które może wprowadzić w błąd w zakresie, na przykład produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, nazw handlowych lub innych oznaczeń indywidualnych przedsiębiorcy lub produktu.

Działanie wprowadzające w błąd może również dotyczyć samego istnienia produktu, jego rodzaju lub jego cech. Do działań wprowadzający w błąd zaliczymy również niedopilnowanie obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług serwisowych i procedury reklamacyjnej, dostawy, niezbędnych usług i części.

Działanie wprowadzające w błąd może też dotyczyć praw konsumenta (na przykład prawa do naprawy lub wymiany produktu). Wprowadzające w błąd może być również zaniechanie.