Złożoność relacji międzyludzkich

Złożoność relacji międzyludzkich
www.waytoimagine.com

Każdy człowiek jest niepowtarzalną indywidualnością. Niby truizm, ale nader często zdarza się nam o tym zapominać. Wzajemny brak szacunku i zrozumienia wobec swoich przekonań i zachowań może być szczególnie widoczny, gdy przebywamy za granicą.

Kłopot tego rodzaju może mieć Europejczyk, który zjawia się w Japonii, ale również Arab, który odwiedza Polskę. Nasze zachowania są determinowane dwoma podstawowymi czynnikami. Po pierwsze wychowaniem, a więc procesem socjalizacji i wzorcami przejętymi bezpośrednio od rodziców, dziadków oraz osób najbliższych.

Po drugie bardzo duże znaczenie ma otoczenie kulturowe, a więc kraj, w którym się wychowaliśmy. To jasne, że w każdym społeczeństwie zwyczaje są nieco inne i nie ma w tym zasadniczo nic złego ani dziwnego. Wiąże się to zazwyczaj z kręgiem kulturowym do jakiego przynależy dany kraj.

Inaczej podchodzi się do życia w Azji, inaczej w Europie, a jeszcze inaczej w Ameryce. Co zatem powinniśmy robić, by nikogo nie urazić? Poszukamy odpowiedzi na to pytanie.