Zawsze jest ryzyko, czyli: weksel in blanco.

Zawsze jest ryzyko, czyli: weksel in blanco.
faktoring jak księgować

Od dziecka kładzie nam się do głowy, że powinniśmy dokładnie czytać wszystko, pod czym się podpisujemy. Staramy się być uważni w szczególności wtedy, gdy kwestia dotyczy finansów. Całej mądrości tej zasady całkowicie przeczy istnienie tak zwanych weksli in blanco.

Ich charakterystyczną cechą jest to, że mogą być całkowicie nieuzupełniony. W niektórych przypadkach może zdarzyć się również, że nie posiadają niektórych cech, które z punktu widzenia prawa uznawane są za niezbędne dla ważności weksla. Co ciekawe, nieuzupełnionym elementem często pozostaje kwota, na którą ma być wystawiony.

Nieokreślone fragmenty powinny być jednak zawarte w tak zwanej deklaracji wekslowej, która ma stanowić o tym, jakie dane ostatecznie powinny znaleźć się na wekslu. Zawsze istnieje jednak ryzyko, że remitent puści w obieg weksel, który został wypełniony niezgodnie z umową. Rozbieżności między kwotą zamieszczoną na wekslu a tą zawartą w deklaracji nie sprawiają, że stanie się on nieważny.

Koszt jego spłaty zostanie jednak zmniejszony do tego, który opisany został w porozumieniu. Weksle in blanco często wykorzystywane są w obrocie bankowym. Stanowią popularną formę zabezpieczenia kredytu.