Do czego służy Europejski Fundusz Społeczny?

Do czego służy Europejski Fundusz Społeczny?
atl-group.pl

Jeśli spróbujemy w prosty, całościowy sposób zdefiniować, czym zajmuje się Unia Europejska, możemy zawrzeć jej działania w dość banalnym i ogólnikowym stwierdzeniu, iż ma za zadanie służyć społeczeństwu.

Gdyby jednak ujmować to w ten sposób, czym miałby zajmować się wyspecjalizowany w tym kierunku Europejski Fundusz Społeczny? Niezależnie od swoich przewidywań, warto wiedzieć, czym zajmuje się ten właśnie spośród głównych funduszy UE.

Główne cele tego funduszu powinny w szczególny sposób zainteresować te osoby, które aktualnie poszukują pracy.

Jego założeniem jest bowiem walka z bezrobociem wśród mieszkańców wszystkich krajów członkowskich.

Trudno odmówić słuszności działaniom tego rodzaju.

Wsparcie, jakie udzielane jest na mocy finansów z Europejskiego Funduszu Społecznego można porównać do popularnego przysłowia, w myśl którego osobom potrzebującym powinno dawać się wędkę, a nie rybę.

Na czym więc polega to mądre wspieranie? Pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwości kształcenia się oraz zatrudnienia.

Co ważne, służą współfinansowaniu pomocy dla różnych regionów oraz grup społecznych.

Na szczególną uwagę zasługują tutaj jednak osoby zagrożone ubóstwem oraz młodzi ludzie, dopiero wchodzący na rynek pracy.